SEMINÁR: Hodnotiaca a rozhodovacia prax pri kategorizácii liekov, 25.4.2024 (9,00-12,00)

26.02.2024

SEMINÁR:

Hodnotiaca a rozhodovacia prax pri kategorizácii liekov

Termín: 25.4.2024, v čase 9,00-12,00

Miesto: hybridnou online/prezenčnou formou (počet miest je pri prezenčnej forme obmedzený)

Pri príprave podkladov pre proces kategorizácie je okrem legislatívy potrebné poznať aj aktuálnu hodnotiacu a rozhodovaciu prax štátnych autorít (MZ SR a NIHO). V nadväznosti na minuloročnú úspešnú sériu školení „Aktuálne prístupy v hodnotiacej a rozhodovacej praxi pri kategorizácii liekov“, pokračujeme v tejto téme formou pravidelných seminárov.  

Hodnotiaca a rozhodovacia prax sa mení v čase a to buď ako dôsledok legislatívnych, alebo metodických úprav a často aj vplyvom personálnych zmien v inštitúciách. Na seminári sa dozviete o najaktuálnejších príkladoch precedentných postupov, ktoré sme zaznamenali počas posledných mesiacov v konaniach o cene a úhrade.

PROGRAM:

  • Analýza konaní 1.Q.2024 – NOVÉ DÁTA
  • Rozhodovacia prax MZ SR pri stanovení cien a úhrad
  • Hodnotiaca a rozhodovacia prax NIHO a MZ SR v HTA a farmakoekonomike
  • Posudzovanie vstupných dát vo FE analýzach
  • Vplyv novej Metodickej pomôcky na hodnotenie a rozhodovanie o úhradách (v prípade že do termínu seminára bude zverejnené finálne znenie)

Na seminári budete mať možnosť sa oboznámiť a prediskutovať vybrané oblasti z aktuálnej hodnotiacej a rozhodovacej praxe. Poskytneme Vám sumár informácií, konkrétnych prípadov z rozhodovacej praxe a objasníme prístupy a očakávania hodnotiteľov a regulátorov (NIHO a MZ SR) pri posudzovaní a rozhodovaní o cenách a úhradách za lieky.

Cena: 490 eur / 1 účastník
Skupinová zľava:
10 % pri účasti 2 a viac účastníkov z jednej spoločnosti

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formulára nižšie, alebo na adrese: pharmin@pharmin.sk.

Registrácia

Tešíme sa na vás!

Tím Pharm-In.