REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby

27.12.2018

Piate, prepracované a doplnené vydanie predkladanej publikácie prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov.

V aktualizovanom vydaní sú zahrnuté všetky zmeny, platné od januára 2019 v oblasti regulácie cien a úhrad liekov.

Publikácia môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva.

Publikácia je dostupná je v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie majú pridelený ISBN kód a sú plne citovateľné. Rozsah každej jazykovej verzie je 86 strán.