Publikovali sme: Stručná analýza potreby a dostupnosti lokálnych vstupných údajov pre potreby farmako-ekonomických analýz na Slovensku

02.10.2022

So zvyšujúcimi sa výdavkami na lieky sa zvyšuje potreba efektívneho vynakladania verejných financií. Kľúčovým kritériom pri zaraďovaní nových liekov do systému úhrad na Slovensku je okrem klinického prínosu aj nákladová efektívnosť a dopad na verejné zdroje. Farmako-ekonomické analýzy môžu byť objektívnym nástrojom na posudzovanie len vtedy, ak zohľadňujú lokálne údaje o epidemiológii, manažmente a nákladovosti ochorenia. Pri adaptácii FER na slovenské podmienky je preto potrebné mať k dispozícii aktuálne a metodicky korektné údaje, ktoré reflektujú využívanie zdravotnej starostlivosti v reálnej klinickej praxi na Slovensku.

Článok si môžete stiahnuť TU.