Publikácia: REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR – 8. vydanie

02.02.2021

Ôsme vydanie publikácie zahŕňa všetky zmeny v oblasti regulácie cien a úhrad liekov na Slovensku, ktoré boli schválené v roku 2020 (novely Zákona 363/2011 Z. z.:  Zákon č. 125/2020 Z. z. účinný od 21.5.2020 a Zákon č. 158/2020 Z. z. účinný od 18.06.2020) a pripravovanú novelu Vyhlášky 422/2020 Z.z. účinnú od 1.1.2020.

Publikácia je dostupná v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie majú pridelený ISBN kód a sú plne citovateľné.

V prípade záujmu o zakúpenie publikácie nás kontaktujte.

Späť