Publikácia: Novela zákona 363/2011—-REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby.

15.01.2022

Pripravujeme: NOVÉ VYDANIE PUBLIKÁCIE!
REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR
Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby
Novela zákona 363/2011Publikácia prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov.

Desiate vydanie publikácie bude zahŕňať všetky zmeny v oblasti regulácie cien a úhrad liekov na Slovensku, schválené v rámci aktuálne prebiehajúceho legislatívneho procesu k novele Zákona 363/2011 Z. z., okrem iného napríklad:

  • Nové pravidlá pre zaradenie lieku do ZKL a pre stanovenie úhrady a ceny
  • Určenie úhrady pre lieky na inovatívnu liečbu, lieky na ojedinelé ochorenia a lieky určené na liečbu závažného ochorenia
  • Nové pravidlá prehodnocovania úhrad pre lieky zaradené v ZKL
  • Osobitná cenová regulácia
  • Nové pravidlá pre farmako-ekonomické analýzy
  • Zmluva o podmienkach úhrady pre účel zaradenia lieku do ZKL

Pre lepšiu orientáciu budú všetky zmeny a aktualizácie v publikácii farebne zvýraznené.

Publikácia môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva.

Publikácia bude dostupná v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie s vlastným ISBN kódom budú plne citovateľné. Predpokladaný rozsah každej jazykovej verzie je približne 90 strán.

Súčasťou elektronickej publikácie vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku bude aj súhrnná prezentácia vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku.

Publikácia bude dostupná v marci 2022.

 V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie nás prosím, kontaktujte.