PRICE-In: zapracovali sme zmeny podľa oznámenia o revízii úhrad k 1.7.2019

22.02.2019

V súvislosti so zverejnením oznámenia ministerstva o začatí konania o revízii úhrad, ID 15782, sme zapracovali do aplikácie PRICE-In výpočet úhrad a doplatkov pacienta na základe navrhovanej ÚZP2 a novo vzniknutých úhradových skupín definovaných novelou vyhlášky 435/2011 k 1.7.2019.