PRICE-In: zahrnuli sme plánované zmeny vo Vyhláške 435/2011!

04.02.2019

V súvislosti so zverejnením návrhu zmien vo vyhláške MZ SR č. 435/2011 sme zapracovali do aplikácie PRICE-In výpočet úhrad a doplatkov pacienta pre novo vzniknuté úhradové skupiny (posledné tri stĺpce „Predpokladaná ÚZP2“).

Späť