Price-In: pridali sme kalkulačku

28.05.2019

Pre zjednodušenie vašej práce sme do aplikácie pridali kalkulačku, pomocou ktorej rýchlo zistíte pri akej cene môže liek dosiahnuť želaný doplatok pacienta.

Kalkulačku zapnete kliknutím na ikonu           ktorá sa nachádza v hornom riadku vedľa filtrov pre výber lieku. Práca s kalkulačkou je veľmi jednoduchá:

  1. Stačí vložiť ŠÚKL kód predmetného lieku, systém automaticky načíta názov lieku, nájde príslušnú referenčnú/úhradovú skupinu, aktuálne platnú ÚZP2 pre túto skupinu a aktuálne platnú cenu, úhradu a doplatok pacienta za liek.
  2. Systém ponúkne možné scenáre pre stanovenie výšky UZP2 (podľa prvej, druhej, tretej najnižšej ceny v ÚS alebo podľa vlastnej predikcie) do najbližšieho kola revízie úhrad. Zvoľte predpokladaný scenár úhrad a želanú výšku doplatku pacienta.
  3. Systém vypočíta cenu lieku na úrovni ceny výrobcu a konečnej ceny, spĺňajúcu zvolené podmienky.

Kalkulačka ponúka výpočet ceny pri lieku už zaradeného v ZKL, ako aj pri lieku, ktorý ešte nie je zaradený v ZKL.