Prezentovali sme na konferencii Farmakoekonomika na Slovensku XLII: PRÍSTUP K ZDRAVOTNÍCKYM DÁTAM POČAS COVID-19 PANDÉMIE. POUČILI SME SA?

05.12.2021

Dostupnosť tzv. tvrdých údajov (hard data) o zdravotnom stave obyvateľov a poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je nevyhnutná pre plánovanie liekovej politiky, preventívnych programov, pre plánovanie rozpočtu v zdravot-níctve, ako aj sociálnych výdavkov. Potreba zdravotníckych dát je metodicky podchytená aj v slovenskej legislatíve.

Abstrakt z prednášky si môžete prečítať TU