Prednášali sme na seminári Aktuality Market Access 2018. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku

28.03.2019

V prípade záujmu o prednášku zo seminára Aktuality Market Access 2018. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku, ktorý sa uskutočnil 28.3.2019 v Bratislave:

Mária Bucek Pšenková: „Predikcia dopadu aktuálnych zmien v legislatíve na výdavky na lieky“

nás kontaktujte.