Prednášali sme na konferencii FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXVII.

06.06.2019

Na konferencii FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVII., ktorá sa konala 5.6.2019 v kongresovej sále MZ SR v Bratislave odzneli 3 naše prednášky:
5. júna 2019

  • Mária Bucek Pšenková: Potreba nových odporúčaní pre farmakoekonomické hodnotenia na Slovensku
  • Marek Psota: Nákladová efektívnosť trombolytickej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody v podmienkach SR
  • Martina Ondrušová: Analýza priamych nákladov na cievnu ischemickú mozgovú príhodu v SR

V prípade záujmu o naše prednášky nás kontaktujte.