Prednášali sme na konferencii FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXVI.

05.12.2018

Naše prednášky z konferencie FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXVI., ktorá sa konala 5.12.2018 si môžete stiahnuť v sekcii Pharm-Info.

Ondrušová, M. Ako počítať veľkosť cieľovej populácie pre účely farmakoekonomických rozborov?
Psota, M., Kuchar, J., Bucek Pšenková, M. Zaraďovanie liekov do ZKL. Aplikácia novej legislatívy v praxi.