Predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky o podrobnostiach FE rozboru lieku

21.08.2020

Na Portáli právnych predpisov zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu novela vyhlášky MZ SR z 25. novembra 2011 č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je september 2020.