Nové vydanie: Pharm-InSIGHT 2/2024

28.02.2024

Pharm-InSIGHT 2/2024 prináša prehľad liekov schválených CHMP a EMA, ako aj prehľad podaných žiadostí o zaradenie a vydaných rozhodnutí o zaradení do ZKL; pre originálne lieky za január 2024.

Druhé tohtoročné vydanie Pharm-InSIGHT je zamerané na spotrebu liekov a výdavky na lieky, ktoré sú zaradené v ZKL s preskripčným obmedzením ALG (t.j. alergológ, imunológ) na základe posledných dostupných dát za Q3/2023. Pripravili sme viacero zaujímavých pohľadov nielen na spotrebu týchto liekov, ale aj na vývoj cien liekov a doplatkov pacientov, či vek liekov a prehľad TOP diagnóz pri liekoch s preskripčným obmedzením ALG.

Pharm-InSIGHT newsletter 2/2024 si môžete stiahnuť tu.