Pharm-Info: Novela zákona 363/2011

09.02.2021

Dňa 5.2.2021 bolo Národnou Radou SR schválené znenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon navrhuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre najzraniteľnejšie skupiny pacientov (deti do šiestich rokov života, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím). Zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021 okrem čl. I bodov 2, 4 a 8, čl. II a čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

Právny predpis je dostupný na stránke nrsr.sk.

Buďte stále v obraze! Prijímajte bleskové push notifikácie vo svojom telefóne.

Priamo do vášho telefónu môžete prijímať „push notifikácie“ o najnovších informáciách o konaniach na portáli MZ SR, vývoji úhrad a doplatkov a dôležitých zmenách v liekovej politike.

Stiahnite si aplikáciu, zaregistrujte sa a povoľte v telefóne a aj v aplikácii prijímanie „push notifikácií“.

Viac informácií nájdete TU.