Nový termín školenia: Základy kategorizácie a cenotvorby

31.01.2019

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti kategorizácie a cenotvorby. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou liekovej politiky (napr. so stanovením ceny lieku v cenovom návrhu, či výpočtom referenčnej ceny lieku). Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia na výpočet predpokladanej úhrady a stanovenie ceny pri platných legislatívnych pravidlách a konkrétne príklady podaných žiadostí na portáli MZ SR. Viac informácií nájdete tu.

Plánovaný termín školenia: 19. – 20. február, 2019

Cena na 1 účastníka: 1 600,- eur (bez DPH)

V prípade, že máte záujem o účasť na školení, ako aj v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, nás neváhajte kontaktovať.