Nový termín školenia: Základy farmakoekonomiky. Novela zákona 363/2011.

25.09.2018

Školenie poskytne základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky, pričom zároveň prinesie informácie o zmenách v legislatíve platnej od 1.1.2018 a ich vplyv na posudzovanie nákladovej efektivity v SR.

Súčasťou školenia budú aj praktické cvičenia a konkrétne príklady farmakoekonomických analýz, zverejnených na portáli MZ SR a ich posudzovanie kompetentnými inštitúciami.

Plánovaný termín školenia: 18.- 19. október, 2018

V prípade, že máte záujem o účasť na školení, ako aj v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácií o školení nájdete na našej web stránke.