Nový termín školenia: Základy farmakoekonomiky, 16.3. a 23.3.2020

13.02.2020

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmakoekonomiky. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií, napríklad pri príprave (alebo hodnotení) žiadostí o úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR.

Školenie poskytuje okrem základných vedomosti a praktických zručností z oblasti farmakoekonomiky aj množstvo príkladov z rozhodovacej praxe a pomôže pripravovať žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko ich zamietnutia.

Rámcový program školenia:

  • Význam a využitie FE v zdravotníckej a liekovej politike
  • Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz
  • Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity
  • Analýza dopadu na rozpočet
  • Praktická aplikácia FE analýz

Viac informácií o školení nájdete našej stránke. V prípade, že máte záujem o účasť na školení, ako aj v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Späť