Nový termín školenia: Základy farmako-ekonomiky. Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

15.02.2024
Otvorené 1-dňové školenie

Základy farmako-ekonomiky
Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

Termín: 19.3.2024

Forma: otvorené školenie pre účastníkov z rôznych spoločností

Účasť: prezenčne

Čo vám školenie poskytne?
Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti a dopadu na rozpočet pre účely kategorizácie liekov.

Školenie poskytuje okrem základných vedomosti a praktických zručností z oblasti farmako-ekonomiky aj množstvo príkladov z rozhodovacej praxe a pomôže pripravovať žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko ich zamietnutia.

Rámcový program školenia:

  • Význam a využitie HTA a FE v zdravotníckej a liekovej politike
  • Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz
  • Legislatívny a metodický rámec FE analýz na Slovensku
  • Hodnotiaca a rozhodovacia prax NIHO a MZ SR
  • Praktická aplikácia FE analýz (príklady úspešných a neúspešných FE analýz)

Viac informácií o školení nájdete na našej stránke.

Ako sa prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete jednoducho, buď priamo cez formulár na našej stránke, alebo nám napíšte na našu emailovú adresu a my vás budeme kontaktovať.