Nový termín školenia 20.06.2024: Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR

01.05.2024

1-dňové školenie

Hodnotenie nákladovej efektívnosti v rozsahu štandardov platných v SR 

Termín školenia: 20.6.2024

Formaotvorené školenie (pre účastníkov z rôznych spoločností)

Účasť: prezenčne

Školenie poskytuje základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky. Je určené pre:

  • všetkých, ktorí sa vo svojej práci s hodnotením nákladovej efektívnosti a dopadu na rozpočet pre účely kategorizácie liekov (napr. pracovníci Market Access oddelení)
  • tých, ktorí spolupracujú na príprave žiadostí ú úhradu (napr. pracovníci marketingových a medicínskych oddelení)

Informácie prezentované na školení sú podložené množstvom príkladov z rozhodovacej praxe, s cieľom napomôcť pri príprave žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko ich zamietnutia.

Rámcový program školenia:

  • Význam a využitie HTA a FE v zdravotníckej a liekovej politike
  • Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz
  • Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity a dopadu na rozpočet
  • Praktická aplikácia FE analýz (príklady z rozhodovacej praxe)

Viac informácií o školení nájdete na našej stránke.

Ako sa prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete jednoducho, buď priamo cez formulár na našej stránke, alebo nám napíšte na našu emailovú adresu a my vás budeme kontaktovať.