NOVÝ TERMÍN na 1-dňové školenie Základy MARKET ACCESS

21.08.2019

Pre veľký záujem otvárame NOVÝ TERMÍN na 1-dňové školenie

Základy MARKET ACCESS
pre pracovníkov medicínskych a marketingových oddelení

Termín školenia: 25.9.2019 (streda, 9:00-16:00)

Školenie je určené pre všetkých pracovníkov farmaceutických spoločností, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou vstupu nových zdravotníckych technológií do systému úhrad, najmä pre pracovníkov z marketingových a medicínskych oddelení.

S ohľadom na rôznorodosť činností, ktoré je potrebné v Market Access zabezpečiť je potrebné, aby sa zabezpečila súčinnosť viacerých odborností v rámci jednej spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby pracovníci z marketingových a medicínskych oddelení rozumeli legislatívnym požiadavkám na prípravu dokumentácie k žiadosti o úhradu a aby na nej vedeli aktívne spolupracovať.

Školenie poskytuje okrem základných vedomosti a praktických zručností z oblasti Market Access aj množstvo príkladov z rozhodovacej praxe a pomôže pripravovať žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko ich zamietnutia.

Viac informácií o školení nájdete našej stránke.

Prihlásiť sa môžete jednoducho, buď priamo cez formulár na našej stránke, alebo nám napíšte na našu emailovú adresu a my vás budeme kontaktovať.