Nový online portál s hard-datami najdôležitejších a aktualizovaných epidemiologických indikátorov zhubných nádorov pľúc na Slovensku!

15.10.2021

Ponúkame Vám Vám inovatívny prístup ku komplexnému spracovaniu a publikovaniu vybraných epidemiologických indikátorov pri primárnych zhubných nádoroch pľúc na Slovensku!

V snahe zabezpečiť validovaný a jednotný prístup k aktualizovaným a reprezentatívnym údajom pri zhubnom nádore pľúc sme pripravili interaktívny analytický online portál s hard-datami najdôležitejších a aktualizovaných epidemiologických indikátorov tohto ochorenia na Slovensku, akými sú: incidencia, prevalencia, mortalita, klinické štádiá, morfologické typy, topografická lokalizácia a výsledky vybraných imunohistochemických a genetických vyšetrení z celoslovenskej prierezovej epidemiologickej štúdie.

Predkladaný projekt ukazuje inovatívnu cestu, akým spôsobom je možné spracovávať a sprístupňovať údaje o epidemiológii zhubných nádorov v SR.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte.