Nové vydanie: Pharm-InSIGHT newsletter 05/2024

31.05.2024

Téma májového vydania: Nové údaje o spotrebe za 4. štvrťrok 2023

Pharm-InSIGHT je tu pre všetkých, ktorí chcú mať aktuálny prehľad o liekoch vstupujúcich do systému úhrad a trendoch v spotrebe liekov na Slovensku.

V predkladanom vydaní vám prinášame aktuálny prehľad nových liekov schválených EMA/CHMP, ako aj liekov vstupujúcich do systému úhrad na Slovensku za apríl 2024.

Májové vydanie Pharm-InSIGHT vychádza z posledných zverejnených údajov NCZI o spotrebe liekov za 4. štvrťrok 2023. Ponúka rôzne pohľady na odhadované výdavky zdravotných poisťovní na lieky a ich vývoj, ako aj spotrebu liekov v DOT, napríklad mieru medziročného rastu výdavkov zdravotných poisťovní, rast výdavkov na najnákladnejšiu ATC skupinu, rebríček výrobcov podľa výdavkov zdrav. poisťovní a ďalšie. Krátke zhodnotenie konaní rozhodnutých v roku 2024 (január – máj) o zaradení liekov do ZKL na základe FE rozboru: dozviete sa aká bola miera úspešnosti týchto konaní, aká bola ich priemerná dĺžka trvania a či sa zmenila oproti predošlému roku.

Veríme, že informácie v tomto prehľade budú pre vás užitočné. Všetky údaje sú prevzaté z aplikácií Pharm-In Apps, ktoré využívajú verejne dostupné údaje publikované štátnymi inštitúciami, predovšetkým Európskou liekovou agentúrou (EMA), ŠÚKL, MZ SR a NCZI.

Pharm-InSIGHT newsletter 5/2024 si môžete stiahnuť tu.

Váš tím Pharm-In