NOVÉ: sledujte spotrebu liekov podľa diagnóz za roky 2017-2019

20.09.2020

Do aplikácie Ex-Pend sme pridali údaje o podiele diagnóz na spotrebe liekov za obdobie rokov 2017-2019.

Ak máte záujem o prístup do aplikácie Ex-Pend, kontaktujte nás.

Túto správu, ako aj najnovšie informácie o konaniach na portáli MZ SR, vývoji úhrad a doplatkov a dôležitých zmenách v liekovej  politike môžete prijímať do Vášho mobilného zariadenia vo forme „push notifikácií“ do mobilnej aplikácie Pharm-In Apps

 

Späť