Nové Publikácie!

02.07.2019

Vydali nové elektronické publikácie.:

  1. Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov prsníka (štvrté aktualizované a rozšírené vydanie)
  2. Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc (tretie aktualizované a rozšírené vydanie, rok 2019)
  3. Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov pery, ústnej dutiny a hltana (prvé vydanie, rok 2019)

Predkladané recenzované publikácie poskytujú na Slovensku jedinečné a komplexné informácie o všetkých dostupných deskriptívnych epidemiologických ukazovateľoch zhubných nádorov. V prehľadných tabuľkách a grafoch s interpretáciami prezentujú nasledovné „hard-data“ z národných databázových systémov a predikcie do aktuálnych rokov:

  • Komplexné epidemiologické ukazovatele zhubných nádorov, ktoré zahŕňajú hĺbkovú analýzu incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií a vekových charakteristík pacientov  na Slovensku
  • Hĺbkovú analýzu databázy „Úhrady zdravotných poisťovní podľa vekových skupín a diagnóz“ za rok 2016
  • Analýzu databáz „Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za lieky (r. 2015‒2017) a za ústavnú zdravotnú starostlivosť (r. 2015, 2016)

Publikácie sú plne citovateľné (s vlastným ISBN), ich súčasťou je štruktúrovaný abstrakt vhodný napr. do farmakoekonomického rozboru a pre účely výpočtu cieľovej populácie pacientov. Vyjadrenie recenzenta tvorí prílohu publikácií.

Reporty budú na vyžiadanie poskytnuté štátnym autoritám v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (MZ SR a zdravotné poisťovne) z dôvodu zabezpečenia dostupnosti sumárnych epidemiologických dát v SR.

V prípade že máte záujem o ktorúkoľvek predkladanú publikáciu alebo podobnú analýzu deskriptívnych epidemiologických ukazovateľov pri akejkoľvek inej diagnóze, kontaktujte nás.