Nová web stránka: www.pharminapps.sk.

01.01.2017

Dňa 1.1.2017 sme sprístupnili novú web stránku: www.pharminapps.sk. Na stránke sa nachádzajú informácie o aplikáciách spoločnosti PHARM-In, ktoré slúžia na zefektívnenie práce v oblasti kategorizácie a cenotvorby a umožňujú:

– rýchle a efektívne vyhľadávanie v databázach a automatické spracovanie údajov,
– významnú úsporu času, ktorý môžu pracovníci venovať iným, strategickým činnostiam,
– elimináciu chybovosti, spôsobenej spracovávaním veľkého množstva manuálne spracovávaných dát,
– e-mailové notifikácie o dôležitých informáciách podľa individuálneho nastavenia užívateľom.
 

Okrem toho sa budete môcť priamo zo stránky pripojiť k aplikáciám, ku ktorým máte zabezpečený užívateľský prístup.

Ak máte záujem vyskúšať si prácu s našimi aplikáciami, kontaktujte nás.

Váš tím Pharm-In.

Späť