NOVÁ PUBLIKÁCIA: Vybrané epidemologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc.

10.05.2017

Autori: Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.

Predkladaná recenzovaná publikácia analyzuje a v prehľadných tabuľkách sumarizuje národné časové trendy vývoja incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií a prežívania pacientov s karcinómom pľúc na Slovensku. V publikácii sú na základe výsledkov prezentované predikcie všetkých epidemiologických ukazovateľov ochorenia prospektívne do aktuálneho roku, čím užívateľ získava ucelené prehľady za r. 1968-2017. Vyjadrenie recenzenta tvorí prílohu publikácie.

V prípade že máte záujem o zakúpenie publikácie, alebo ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.