NOVÁ PUBLIKÁCIA: Drug Policy in Slovakia.

15.09.2017

V časopise Value in Health vyšiel článok:

Maria Bucek Psenkova, Martin Visnansky, Stanislava Mackovicova, Dominik Tomek

Drug Policy in Slovakia.

Článok je možné stiahnuť tu: http://www.valuehealthregionalissues.com/article/S2212-1099(17)30049-3/pdf