Nová aplikácia PRICE-Ex je otestovaná

11.11.2014

PRICE-Ex umožňuje užívateľom rýchle a komplexné spracovanie referencovania cien liekov a umožňuje dlhodobé udržiavanie a spravovanie databáz.

V prípade, že máte záujem si vyskúšať prácu s aplikáciou, kontaktujte nás.