New: Spotreba liekov podľa diagnóz v roku 2017!

13.12.2018

Konečne môžete mať prehľad o spotrebe liekov podľa diagnóz! 

Do aplikácie Ex-PEND sme zahrnuli údaje o podiele diagnóz podľa klasifikácie MKCH-10 na spotrebe liekov za rok 2017. Dostupné sú údaje o diagnózach na úrovni 1-4 miestneho kódu MKCH-10 klasifikácie. Zdrojom týchto údajov je Národné centrum zdravotníckych informácií.

Údaje poskytujú prehľad o množstve vydaných liekov hradených z verejného zdravotného poistenia, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkov poistencov podľa ŠÚKL-kódu lieku, ATC a diagnózy za rok 2017. Rozšírenie aplikácie umožňuje:

  • analýzu spotreby liekov podľa diagnóz, na ktoré boli dané lieky predpísané a
  • analýzu diagnóz z hľadiska ich liečby – aké lieky boli pacientom na danú diagnózu predpísané a aká je nákladovosť ich liečby.

V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku na sprístupnenie týchto údajov nás prosím, kontaktujte.