Naše fungovanie počas pandémie Covid-19

19.03.2020

Počas pandémie Covid-19  je našim hlavným záujmom zdravie a bezpečnosť našich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov. Preto v súlade s vládnymi odporúčaniami pracujú naši zamestnanci z domáceho prostredia, aby zabránili prenosu vírusu. Môžete nás však kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.