Aplikácia PRICE-In reflektuje na zmeny v rozhodovacej praxi ministerstva

13.05.2019

Na základe spôsobu rozhodovania ministerstva vo veci revízie úhrad s účinnosťou od 1.7.2019 a uplatňovania § 5 ods. 3 vyhlášky 435/2011 v zn. n. p., ktorý umožňuje určenie skupinovej úhrady vo výške max. tretej najnižšej maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni prepočítanej na ŠDL spomedzi liekov zaradených v posudzovanej úhradovej skupine, sme do aplikácie PRICE-In zapracovali funkcionalitu, pomocou ktorej je identifikovaná nielen prvá, ale aj druhá a tretia najnižšia cena za ŠDL v úhradovej skupine. Ceny, ktoré sú potenciálnym základom pre výpočet úhrady (prvá, druhá a tretia najnižšia cena za ŠDL), sú v aplikácii farebne odlíšené a označené ikonou „i“ s príslušným popisom.