Aktualizované vydanie publikácie: REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby

15.04.2019

V súvislosti s aktuálnymi legislatívnymi zmenami, vychádza 6. aktualizované vydanie publikácie spoločnosti PHARM-In:

REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR.
Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby

Predkladaná publikácia prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov.

V aktualizovanom vydaní publikácie sú zahrnuté viaceré legislatívne úpravy:

  • definícia populácie 1:50 000
  • charakteristika špecifických skupín
  • porovnateľné referenčných skupiny
  • zmena postupu pri revízii úhrad (A1E žiadosti)
  • postup pri predkladaní referenčných cien z UK

Publikácia je dostupná je v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie majú pridelený ISBN kód a sú plne citovateľné. Rozsah každej jazykovej verzie je 85 strán.

Súčasťou ponuky je okrem elektronickej publikácie vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku aj:

  • súhrnná prezentácia vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku,
  • doplnené vydania publikácie, ktoré bude zahŕňať ďalšie očakávané legislatívne a metodické opatrenia, súvisiace s novelou zákona 363/2011, ktoré vydáme v priebehu roka 2019.

V prípade Vášho záujmu o zakúpenie publikácie nás prosím, kontaktujte.