V Market Access sme doma.

Zabezpečujeme všetky činnosti, ktoré si vyžaduje platná legislatíva v oblasti liekovej politiky.

Naše riešenia

Lepšie zdravie. Naša výzva.

Máme za sebou množstvo úspešných projektov, ktorých výsledkom je zavedenie inovatívnych, liečebných možností a ich sprístupnenie pre pacientov na Slovensku v mnohých terapeutických oblastiach.

Pomohli sme

zavedeniu inovatívnych liečebných možností pre slovenských pacientov

105

inovatívnych liekov

15

liekov so statusom „breakthrough therapy“

9

liekov s designáciou „orphan“ lieku

60

ochorení

Na dátach nám záleží.

V procese kategorizácie je potrebné pri zaraďovaní liekov do systému úhrad preukázať aktuálne údaje o terapeutických zvyklostiach, nákladovosti a epidemiológii ochorení v SR.

Pripravujeme pre vás školenia

Ponúkame Vám odborné školenia v oblasti Market Access a liekovej politiky.

Viac informácii o školení a ich obsahu nájdete tu.