Reálne dáta

Zdravotné systémy a jeho jednotlivé subjekty sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou dostupnosti dát z reálnej klinickej praxe. Nevyhnutnými sa tieto dáta stávajú najmä pri vstupe nových terapeutických, resp. diagnostických modalít do klinickej praxe.

V zmysle platných slovenských metodických odporúčaní sa majú reálne údaje uprednostniť aj pri príprave farmakoekonomických analýz. Reálne dáta môžu zahŕňať klinické a ekonomické údaje a tiež údaje poskytované samotnými pacientami.

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás