Farmakoekonomika

Rozpočet na zdravotníctvo je obmedzený a ceny zdravotníckych technológií rastú. Z tohto dôvodu sa farmakoekonomika dostáva do popredia liekovej politiky a farmaceutické spoločnosti musia preukazovať pri vstupe nových liekov ich nákladovú efektivitu a dopad na zdravotný rozpočet.

V oblasti farmakoekonomiky našim klientom ponúkame:

  • vypracovanie vlastných, lokálnych farmakoekonomických analýz v súlade s legislatívnymi požiadavkami a metodickými usmerneniami
  • štúdie uskutočniteľnosti, v rámci ktorých sa zhodnotí, či liek spĺňa legislatívne kritériá pre zavedenie do systému úhrad a výpočet ceny, pri ktorej je liek nákladovo efektívny v podmienkach Slovenska
  • adaptáciu globálnych farmakoekonomických modelov so zohľadnením lokálnych vstupných údajov
  • spracovanie lokálneho „value dossiera“ vrátane popisu súčasnej situácie v liečbe, nenaplnenej liečebnej potreby, klinického prínosu novej intervencie, popisu farmakoekonomickej analýzy a analýzy dopadu na rozpočet

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás