Publikácie v odborných periodikách

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava. 24. 5.2017.

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti

 • Bucek Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2017, č. 3 – 4, s. 47-49.

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie 2017. Pharm-In, spol. s r.o.. 28 s. ISBN 978-80-89815-11-1

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku, Pharm-In, spol

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o. 28 s. ISBN 978-80-89815-11-1

Mám záujem

Vplyv zavedenia prahovej hodnoty nákladov na QALY na zaraďovanie onkologických liekov

 • Pšenková, M., Psota, M., Suchanský, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2017; 12 (2): 96-99.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie. Bratislava, Pharm-In 2017. 52 s. ISBN 978-80-89815-08-1.

Mám záujem

Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky

 • Marenčák, J., Ondrušová, M., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klin. Onkol., 2017; 30(3): l-7.

Mám záujem

Regulácia cien a úhrad liekov v SR

 • Pšenková, M., Mackovičová S. Psota, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2017, 72 s. ISBN 978-80-89815-13-15.

Mám záujem

Resource use and healthcare costs of chronic lymphocytic leukemia in Slovakia

 • Ondrusova M.,Suchansky M., Chudej J., Psenkova M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2017; 20(9): A429–A430

Mám záujem

Kontrolné zoznamy pre hodnotenie FE

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Odborný seminár ISPOR Slovakia 25. apríl 2017. Vienna House Easy Chopin Bratislava.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás