Publikácie v odborných periodikách

Epidemiológia a zdroje dát, ako na to

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Základy farmakoekonomiky pre nefarmakoekonómov. Bratislava, 27.6.2012.

Mám záujem

Epidemiológia karcinómu prostaty

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Workshop: Vstup nového onkologického lieku v podmienkach novej legislatívy. Bratislava 19.4.2012.

Mám záujem

Epidemiológia karcinómu prsníka

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Postgraduálny kurz a CPČ – Mamodiagnostika v rádiológii, 9.-l0.l1.2012, Smolenice.

Mám záujem

Epidemiológia nádorov hlavy a krku

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

VII. bardejovské onkologické dni, Bardejovské Kúpele, 20.-22.6.2012.

Mám záujem

Cost of Blindness and Visual Impairment in Slovakia

 • Psenkova, M., Mackovicova, S., Ondrusova, M., Szilagyiova, P.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health 2012; 15(7): A569

Mám záujem

Cost-Effectiveness Analysis Comparing Dabigatran and Standard Treatment for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation in Slovakia

 • Psenkova, M., Mackovicova, S., Tomek, D., Bielik, J., Spitzerova, H.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2012; 15(4): A121

Mám záujem

Costs/QALY Threshold in New Legislation and Its Impact on Access to Innovative Medicines in Slovakia

 • Tomek, D., Psenkova, M., Tomekova, K., Mackovicova, S.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2012; 15(7): A321

Mám záujem

Systémový lupus erythematosus a jeho dopady na priame a nepriame náklady na Slovensku

 • Pšenková, M., Helbich, M., Mackovičová, S., Hroncová, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2011; 7(4): 24-35.

Mám záujem

Farmakoekonomický pohľad na systémový lupus erythematosus

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXII. Zdravie a zdravotníctvo v perspektíve národnej i globálnej politiky a ekonomiky. Zdravotníctvo a ekonomika, perspektívy liekovej politiky, klastre v liekovej politike, farmakoekonomika v praxi, hodnotenie zdravotníckych technológií v praxi. Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava, 14.12.2011.

Mám záujem

Health Economics of Sclerosis Multiplex in Slovakia

 • Psenkova, M., Paluch, A., Bielik, J., Novak, I.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2011; 14(6): A320

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás