Publikácie v odborných periodikách

Ako počítať veľkosť cieľovej populácie pre účely farmakoekonomických rozborov?

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVI. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.12.2018.

Mám záujem

Aplikácia novej legislatívy v praxi. Zaraďovanie liekov do ZKL.

 • Psota, M., Kuchar, J., Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVI. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.12.2018.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov močového mechúra.

 • Ondrušová, M., Kuraj, J., Ondruš, D.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2018, 73 s., ISBN 978-80-89815-24-1

Mám záujem

Zaraďovanie liekov do ZKL

 • Kuchar, J.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Úspešnosť a dĺžka trvania konaní, aplikácia novej legislatívy v praxi. Seminár Výzvy Market Access na Slovensku v roku 2018. 27.6.2018, Bratislava.

Mám záujem

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku

 • Ondrušová, M., Chudej, J., Melišková, V., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2018. 35 s., ISBN: 978-80-89815-17-3.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

 • Ondrušová, M., Vertáková Krakovská, B., Suchanský,M.
 • Publikácie zverejnené na internete

3 vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018, 47 s. ISBN 978-80-89815-21-0.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu a zhubných nádorov plazmatických buniek

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018. 54 s. ISBN ISBN 978-80-971257-18-0.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2018. 65 s. ISBN 978-80-89815-22-7.

Mám záujem

Testosterone deficiency and bone metabolism damage in testicular cancer survivors

 • Ondrušová, M., Špániková, B., Ševčíková, K., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Am. J. Men‘ s Health, 2018; 12(3): 628-633.

Mám záujem

Real world dáta a potenciál ich využívania na Slovensku

 • Bucek Pšenková, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2018; 14(1): 8-11.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás