Manažment a nákladovosť ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v súlade s metodickými požiadavkami pripravená z pohľadu zdravotných poisťovní a má zahŕňať lokálne (slovenské) nákladové a epidemiologické údaje.

Ponúkame vám nákladové štúdie z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne nákladové štúdie pre viaceré diagnózy. Prehľad aktuálne dostupných publikácií:

Mnohopočetný myelóm

Ondrušová, M., Chudej, J., Melišková, V., Suchanský, M.:
Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku. Bratislava.
Pharm-In 2018. 35 s., ISBN: 978-80-89815-17-3.

Diabetes mellitus

Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.:
Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku.
Pharm-In 2017. 28 s., ISBN 978-80-89815-11-1.

Karcinóm pľúc

Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.:
Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR. Bratislava.
Pharm-In 2017. 25 s., ISBN: 978-80-89815-09-8.

Reumatoidná artritída

Ondrušová, M., Šteňová, E., Suchanský, M.:
Využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s reumatoidnou artritídou v SR. Bratislava.
Pharm-In 2017. 33 s., ISBN:978-80-89815-12-8.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás