Epidemiologické prehľady

Pripravujeme najaktuálnejšie epidemiologické a bioštatistické analýzy vypracované na základe dostupných národných údajov o výskyte (incidencii) a úmrtnosti (mortalite) na vybrané ochorenia, vrátane predikcií týchto indikátorov do aktuálnych rokov, výpočtu kumulatívneho rizika ochorenia a úmrtia, analýz a predikcií prevalencie, zastúpenia a vývoja klinických štádií, histologických typov, prežívania a popis charakteristík ďalších vybraných klinických parametrov podľa druhu ochorenia.

Analýza obsahuje aj prehľad celosvetovej incidencie, mortality, prežívania a popis vplyvu rizikových faktorov na definované ochorenie. Súčasťou analýzy je štruktúrovaný abstrakt, ktorý je obsahovo vhodný do žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov. V analýzach sú obsiahnuté všetky potrebné údaje pre prípravu žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov a farmakoekonomického rozboru (tzn. údaje o aktuálnej prevalencii, incidencii a mortalite na dané ochorenie v SR). Všetky epidemiologické analýzy sú plne citovateľné, recenzované odborníkom z príslušnej oblasti, s prideleným vlastným ISBN kódom.

Prehľad najaktuálnejších publikácií:

Nádory močového mechúra

Ondrušová, M., Kuraj, J., Ondruš, D.:
Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov močového mechúra.
Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2018, 73 s.,
ISBN 978-80-89815-24-1

Karcinóm prsníka

Ondrušová, M., Vertáková Krakovská, B., Suchanský,M.:
Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka. 3 vydanie.
Bratislava, Pharm-In 2018, 47 s. ISBN 978-80-89815-21-0.

Zhubné nádory obličky

Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.:
Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky. Bratislava.
Pharm-In 2018. 65 s. ISBN 978-80-89815-22-7.

Mnohopočetný myelóm

Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.:
Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu a zhýbných nádorov plazmatických buniek. 2. aktualizované vydanie. Bratislava.
Pharm-In 2018. 54 s. ISBN ISBN 978-80-971257-18-0.

Zhubné nádory pľúc

Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.:
Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku. Bratislava.
Pharm-In 2017. 38 s., 978-80-89815-10-4.

Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.:
Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc. 2. aktualizované vydanie. 
Bratislava, Pharm-In 2017. 52 s. ISBN 978-80-89815-08-1.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás