Publikácie

Legislatíva a lieková politika

Regulácia cien a úhrad liekov v SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby. Piate, prepracované a doplnené vydanie predkladanej publikácie prináša podrobný prehľad …

Manažment a nákladovosť ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v súlade s metodickými požiadavkami …

Epidemiologické prehľady

Pripravujeme najaktuálnejšie epidemiologické a bioštatistické analýzy vypracované na základe dostupných národných údajov o výskyte (incidencii) a úmrtnosti (mortalite) na vybrané …

Publikácie v odborných periodikách

Štúdie reálnej klinickej praxe

V zmysle legislatívnych požiadavok sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v zmysle metodických požiadaviek pripravená z …


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Viac informácií

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás